Disclaimer

maart 2012

Algemeen

HIP Dogs (Kamer van Koophandel 17139720), hierna te noemen HIP Dogs, verleent u hierbij toegang tot www.hipdogs.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. HIP Dogs behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

HIP Dogs spant zich in om de inhoud van www.hipdogs.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.hipdogs.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HIP Dogs.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.hipdogs.nl. HIP Dogs oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. HIP Dogs zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HIP Dogs en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HIP Dogs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.